Arbeidsmetodikk og tjenester

Investér i solskjerming og oppnå bedre inneklima, behageligere innetemperatur,
reduserte energiutgifter, økt produktivitet og økt trivsel!

Måltaking, produksjon og montering

Vi har fagfolk og montører strategisk til stede over store deler av landet. Derfor tilbyr vi både måltaking, levering og montering, komplett ferdig. Vi har naturligvis et vidt spekter av muligheter for automatikk- og styringsanlegg som styrer produktene og sikrer lang levetid.

Våre konsulenter gir kvalifiserte og konkurransedyktige tilbud

i.h.h.t. spesifikasjonene i anbudet, og holder dialogen med byggeleder.

Ferdig montert

Vi kan selge med selvmontering men de fleste velger ferdig montert av våre dyktige og effektive solskjermingsmontører.

Vi setter utstyret i drift, inkludert oppkobling mot byggets styringssystemer og gir driftsansvarlig opplæring i bruk av solskjerming, styringsautomatikk m.m.

Vi kan tilby tilpassede service-avtaler

med en fast kontaktperson og f.eks. 5 års driftsgaranti. Serviceavtale:
For at byggherre skal slippe å tenke på vedlikehold og ukjente servicekostnader, ønsker vi også å tilby en gunstig serviceavtale med årlig inspeksjon av leverte produkter.

Vi kan tilby svært gunstig outsourcing (fast månedsbeløp)

med bl.a. disse fordelene:

  • Investeringen erstattes med et beskjedent fast månedsbeløp som bl.a. øker likviditeten og frigjør kapital byggherren kan investere på annen måte.
  • Inkludert i månedsbeløpet: Egen kontaktperson, 5 års driftsgaranti med rask problemløsning og årlig vedlikehold/service.
  • Mulig å kjøpe ut produktene for en månedsleie etter 5 år og valgfritt forlenge drifts-/servicegarantien.

Ingen jobb er for stor, ingen for liten. Ta kontakt for snarlig avtale om måltaking og tilbud på våre produkter.