Miljø

Nå skal vi jobbe kontinuerlige med å ta flere riktige steg i grønn retning!

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

Bli med oss og ta din del av ansvaret!

Miljø

De som kjøper våre produkter, skal oppleve at innvirkning på miljøet er tatt hensyn til. Samlet skal HD Solskjerming AS fremme sunne holdninger og bidra til utvikling av en kultur der miljøhensyn er en viktig del av det daglige arbeidet.

Overordnet er målsettingen å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette oppnår vi ved å:

  • bruke leverandører som har en god miljøprofil
  • øke våre ansattes miljøbevissthet og kompetanse
  • redusere eget ressursforbruk
  • ta miljøhensyn i forbindelse med transport av varere mellom produsenten, oss selv og kunden
  • ivareta en høy grad av avfallssortering, samt redusering av mengde

Det meste som blir til avfall, har en gang vært et produkt. Mulighetene til ombruk, gjenvinning og redesign bestemmes i stor grad av produsentene.

Sirkulær økonomi innebærer et utvidet syn på hva som er ressurser og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. At det er lurt å produsere kvalitetsvarer, bruke ting flere ganger, samt sørge for at rett råvare kommer til rett sted er ikke nytt.

«Vi kan ikke løse de problemene vi har skapt ved å tenke på samme måte som vi tenkte da vi skapte dem»

Albert Einstein