Østmarka psykiatri St Olav Hospital

Nytt psykiatri bygg på Østmarka i Trondheim

Fakta

Beliggenhet: Trondheim kommune
Type bygg: Helsebygg
Entreprenør: HENT AS
Levert: 2017

I forbindelse med oppføring av nytt byg for St Olavs hospital i Trondheim leverer vi ZIPscreen på alle fasader. I tillegg leveres det spesialskjerming for en rekke pasientrom for demping av visse lysbølger fra det naturlige dagslyset.