Solvik bo og behandlingsenter

Nytt bo og behandlingsenter i Bærum

Fakta

Beliggenhet: Sandvika i Bærum kommune
Type bygg: Omsorgsbygg
Entreprenør: HENT AS
Arkitekt: Ottar arkitekter
Levert: 2015

Vi ferdigstilte vår leveranse av solskjerming på det nye bo og behandlingssenteret samt skiftet ut gamle persienner på eksiterende bygg.
Det ble her levert totalt 156 persienner med automatikk og styring i tillegg ble det levert Lunex terrassemarkiser over terrasser.