Wergelandsveien 15

Solskjerming av vernet fasade i Oslo sentrum

Fakta

Produkt: Screenline 90
Beliggenhet: Oslo kommune
Type bygg: Kontorbygg
Entreprenør: JOS Eiendomsservice AS
Levert: 2016

Vi fikk oppdraget med å levere solavskjerming til Wergelandsveien 15 i Oslo. Dette var et spennende oppdrag da det ble stilt strenge krav til leveransen grunnet at fasaden er vernet av byantikvaren.

Vi leverte 140 Screenline 90 samt automatikk og styring til dette. I tillegg ble det levert innvendig skjerming i form av rullegardiner.