Sunnaas sykehus

I forbindelse med at vi leverte solskjerming til den nye fløyen på sykehuset leverte vi sommeren 2014 solskjerming til de eksisterende bygningene

Fakta

Produkt: Zip Screen
Beliggenhet: Nesodden
Type bygg: Sykehus
Byggherre: Sunnaas stiftelsen
Levert: 2014

Den gamle bygningsmassen på Sunnaas sykehus var sommeren 2014 veldig plaget med for høye temperaturer i bygningene. Vi leverte derfor ZIPscreen til solutsatte fasader i de eksisterende bygningene.